U nás postupujeme takto...

Konzultace

Konzultace

Každé ošetření začíná osobní konzultací s lékařem. Lékař vyslechne Vaše přání a očekávání, zhodnotí Váš celkový zdravotní stav a poté zvolí vhodný postup ošetření. Lékařovou snahou je vše zevrubně vysvětlit, zodpovědět veškeré otázky a popsat přesný průběh navrženého ošetření.

Během konzultace se dozvíte jaké výsledky lze očekávat, budete informováni o potenciálních komplikacích a rizicich a dále pak o případných omezeních po zákroku.

V neposlední řadě Vám bude předložena kalkulace celého zákroku.

Dohoda o ošetření

Po provedené konzultaci Vám předložíme standardisovanou dohodu o ošetření, kterou vždy podepisují obě strany, klient i lékař. Po podpisu dohody již nic nebrání provedení domluveného zákroku.

Vlastní ošetření

Průběh je podrobně popsán v naší nabídce ošetření. Uděláme vše proto, aby zákrok prováděný v našem centru byl co nejšetrnější a pro Vás pokud možno co nejpříjemnější.

Fáze po ošetření

Bezprostředně po zákroku se na ošetřené oblasti přikládají chladící polštářky, které tlumí reakce po zákroku. Dle typu zákroku Vám lékař zopakuje následnou péči a případná omezení, kterými předejdete zbytečným komplikacím.